1998 yılında Gazi Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler (PDR) bölümünden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisansı tezini Prof Dr. Haluk YAVUZER’in danışmanlığında “Boşanmış Aileden Gelen 9-12 Yaş Çocuklarının Boşanma Sonrası Uyumları İle Aile Konulu Resimleri” konusuyla tamamlamıştır.

 

Çalışma alanı olarak Çocuk ve ailelere yönelik danışmanlık Çocukların Değerlendirilmesinde Testlerin Kullanılması, Öğrenme güçlüklerinin tespiti ve Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı, Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti, Üstün zekalı bireylerin tespiti konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Çocuk değerlendirmede kullanılan testlere özel ilgi gösterdiği için bu alandaki eğitim programlarına katılmaya çalışmaktadır.Bazı testlerin eğitimcisi olarak alanda çalışanlara eğitimler vermektedir. Aile Terapisi alanında 5 yıl süren Avrupa Aile Terapisi Derneği (EFTA) onaylı eğitim programına katılmıştır. Ailelere ve okul öncesi çocuklara, ilköğretim çocuklarına ve ergenlere danışmanlık yapmaktadır.

Aile, çocukların öğrenme ve uyum davranış sorunları, üstün yeteneklilerin eğitimi projelerine danışmanlık yapmakta ve çeşitli eğitim kurumlarında, üniversitelerde dersler vermektedir.Alanda kullanılan bazı test ve ölçeklerin eğitimcisi olarak alan uzmanlarına eğitimler vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Çalışma Alanları
•Aile Terapisi
•Aile Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
•Çocukların Psiko-Pedagojik Değerlendirilmesi
•Öğrenme güçlüklerinin tespiti
•Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı,
•Üstün Zekalı-Yetenekli Çocukların Seçimi
•Zeka, Psikolojik, Projektif ve Objektif Testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi,

Tamamladığı Eğitim Programları ve Süpervizyonlar
•1999 – MEB-Yöret İşbirliği İle Kriz Müdahele Eğitimi
2002- Konuşma Terapisi-Üsküdar RAM
•2003- Temel Kabiliyetler Testi (7-11) Formatörlük Eğitimi
•2003 -Oyun Terapisi Eğitimi–Prof.Dr.İsmail ERSEVİM
•2004- Wisc-r Uygulayıcı Eğitimi
•2005- Temel Yetenekler Testi (6-8) Formatörlük Eğitimi
•2007- Denwer Gelişimsel Tarama Testi –Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
•2008- Bilişsel Davranışçı Terapiler
•2009 –Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı –Dr. Nevin DÖLEK
•2010- 2015 Aile Terapisi Eğitimi –EFTA İlişki Psikoterapi Enstitüsü (5 Yıl) -European Famıly Therapy Assocıatıon (EFTA) Onaylı)
•2010-2012-Projektif Testler Eğitimi (Rorschach, CAT, TAT- 2 ,5 yıl)Neslihan ZABCI
•2010- Nöropsikolojik Testler Eğitimi Prof.Dr. Sirel KARAKAŞ
•2011- Oyun Terapisi Eğitimi- Yrd.Dr. Elif GÖCEK
•2011- Çapa Tıp Fak.Nöroloji Anabilim Dalı Temel Nöropsikoloji Eğitimi (Prof.Dr. Öget ÖKTEM)
•2012- Wisc-r Formatörlük (Eğitimci) Eğitimi (MEB Ankara)
•2014 Çocuklar İçin Bilişsel değerlendirme Testi CAS (Cognitive Assessment System) (İst.Ünv.Sürekli Eğitim Merkezi)
•2015- EMDR 1. Düzey Eğitimi (DBE)

Uyguladığı Test Ve Ölçekler

Gelişim testleri :

Denver Gelişim Tarama Testi, Gessell Gelisim Testi, AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) Peabody Kelime Anlama Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi , Goodenough Bir Adam çiz Testi

Zeka Testleri :

CAS (Cognitive Assessment System) Çocuklar İçin Bilişsel değerlendirme Testi , Wisc-r, St. Binet, Leiter, Porteus, Labirenti Zeka Testi , Kent EGY, Catell 2A-3A Zeka Testi , Kohs Küpleri Zeka Testi , Colombia Zihin Olgunluk Testi, Leither Performans Testi

Yetenek Testleri: Temel Yetenek Testleri Serisi (TKT(5-7),TKT(7-11),TYT(6-8), TYT(9-11),)

Görsel Algı testleri :Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gestalt Testi,

Projektif Testler:Rorschach,CAT,TAT ,Bir Aile Çiz Testi,Bir İnsan Çiz Testi,D-10 Testi, Beier,Luisa Duss

Nöropsikolojik Testler: İşaretleme Testi, Stroop Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi

Alanda Çalışanlara Yönelik Verdiği Eğitimler:

Alanda Çalışan Psikolog, Psikolojik Danışmanlara yönelik “Çocukların Değerlendirmesi Ve Testler” Eğitim Programı –(2008 -2014 yılları arasında) Çeşitli vakıf dernek,kurum ve üniversiteler bünyesinde

Alanda Çalışan Psikolog, Psikolojik Danışman,Sosyal Hizmet Uzmanı,Çocuk Gelişimcilere yönelik Aile Danışmanlığı Eğitim Programı bünyesinde “Aile Çalışmalarında Çocukların Değerlendirmesi Ve Testler” Eğitim Programı – Antalya Aile Danışmanları Derneği 2010-2014

Alanda Çalışan Psikolog, Psikolojik Danışman,Sosyal Hizmet Uzmanı,Çocuk Gelişimcilere yönelik Aile Danışmanlığı Eğitim Programı “Aile Çalışmalarında Çocukların Değerlendirmesi” (Farklı üniversitelerin aile danışmanlığı programları (2013-2014)

Alanda Çalışan Psikolog, Psikolojik Danışmanlara yönelik “Okul Öncesi çocukların Değerlendirilmesi ” Eğitim Programı – 1 tam gün-(Çeşitli Dernek ve Kurumlarda 2011-2014)

Okul Öncesi Çocukların Öğrenme, Davranış ve Uyum Sorunlarının Değerlendirilmesi – İhlas Koleji Okul öncesi Sempozyumu-2015 (altincag.org)

Meslekte Özel İlgi Alanı:

Aile terapisi, Çocukların değerlendirilmesi, Psikolojik Testler, Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Testler, Öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği, eğitsel tanılama ve aile çalışmaları, Okul Öncesi Çocukların değerlendirilmesi.

Üyesi Olduğu Sivil Toplum Kuruluşları
•Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği
•Türk Psikologlar Derneği
•Nöropsikoloji Derneği


 

randevu

Teacher information